سفارش تبلیغ
صبا
آیه قرآنی... -
دانش برای کسی که بدان عمل می کند، مایه رشد است . [امام علی علیه السلام]