سفارش تبلیغ
صبا
آیه قرآنی... -
نگاهداری دین، ثمره معرفت اساس حکمت است . [امام علی علیه السلام]