سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آیه قرآنی... -
مَثَل دانشمندان بدکردار، مانند تخته سنگی بردهانه نهر است که نه آب می نوشد و نه آب را وا می نهد تا به کشتزاررسد . [عیسی علیه السلام]