سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آیه قرآنی... -
دانش دو گونه است : دین شناسی و کالبد شناسی . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]