سفارش تبلیغ
صبا
آیه قرآنی... -
خداوند، عبادت پیشه پاکیزه را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]