سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
آیه قرآنی... -
آنکه دردانشش اختلاف و دوگانگی نباشد . [امام باقر علیه السلام ـ در بیان معنای راسخان در دانش ـ]