سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
آیه قرآنی... -
میوه دانش، با کردار نیک چیده می شود نه با گفتار نیک . [امام علی علیه السلام]