سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
آیه قرآنی... -
هر که ما اهل بیت را دوست بدارد و محبّت ما در دلش تحقّق یابد، چشمه های حکمت بر زبانش جاری می شود . [امام صادق علیه السلام]