سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
آیه قرآنی... -
خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که دو کفش وعصای آهنین برگیر و آنگاه در زمین سیاحت کن و آثار و عبرتها را بجوی تا آن جا که کفشها پاره و عصا شکسته شود . [ابن دینار]